Home   Onze school

Onze school

Onze school

Onze school is een pluralistische school. Ieders mening betreffende politiek, ideologie en godsdienst wordt geëerbiedigd. In onze school is elke leerling een VIP.

U bent op zoek naar een creatieve school waar de leerstof
op een ontdekkende manier wordt aangeboden
en waar uw kind een gelukkige schooltijd te wachten staat?

Dan kiest u best voor Basisschool De duizendpoot

 • creatief
 • ontdekkend
 • een thuis voor iedereen
 • kwaliteitszorgbeleid
 • open
 • taalvaardig
 • lokaal in de wereld

 

Het schoolteam en de participanten

 • Het schoolteam bestaat uit
 • de directeur
 • administratief medewerker
 • ict-coördinator
 • de leerkrachten: de titularis, de GOK-leerkracht, de zorgcoördinator, de leermeester lichamelijke opvoeding, de leermeesters godsdienst/zedenleer
 • paramedisch personeel: kinderverzorgster
 • het meesters-, vak- en dienstpersoneel

De directeur van de school is Carine Favoreel.

Vanaf 1 september 2013 is Carine Favoreel enkel directeur van Basisschool De duizendpoot.
De directeur is meestal aanwezig op school, tenzij verhinderd door vergaderingen.

Indien u een persoonlijk gesprek wenst met de directeur, maakt u best een afspraak.

Mevrouw Patsy Vandamme wordt dan de directeur van Leefschool Kameleon.

 

De administratieve zetel van de school bevindt zich op basisschool De duizendpoot.

 

De secretaresse van de school is Evelyne Cortvriendt

 • Onze school is een basisschool van de Vlaamse Gemeenschap, kortom GO!
 • Onze school behoort tot scholengroep 26 ‘Mandel & Leie’
 • Onze school behoort tot de scholengemeenschap Kortrijk-Menen
 • Ouders, personeel en externen hebben via de schoolraad inspraak op het schoolbeleid.
 • De school heeft een vriendenkring. Ouders, personeel en sympathisanten zijn er lid van. Ook u kan zich kandidaat stellen. De vriendenkring organiseert elk schooljaar meerdere feestelijkheden en zorgt voor een financiële steun bij allerlei activiteiten.
 • De school werkt aan ouderbetrokkenheid. Ouders, zijn welkom om te participeren aan tal van activiteiten.
 • Onze school werkt samen met het personeel van het begeleidende Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

CLB Mandel en Leie – Stationsstraat 43 Menen – tel.  056/512855

 • Onze school laat zich begeleiden door de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO!
 • Op onze school loopt een tijdelijk project kunstinitiatie. We werken samen met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de Stedelijke Academie voor Beeld.